Latvijas Loģistikas un muitas brokeru asociācija

Kopš 2006.gada kompānija ir Latvijas Loģistikas un muitas brokeru asociācijas biedrs.

Muitas brokera sertifikāts

Trans Trades Logistics ir piešķirts sertifikāts, kas apliecina tiesības sniegt muitas brokeru pakalpojumus.

LR Pārtikas un veterinārā dienesta sertifikāts

Kopš 2006.gada Trans Trades Logistics ir tiesības apstrādāt pārtikas un veterināro produktu kravas.

Dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas Sertifikāts

Kopš 2010.gada Trans Trades Logistics ir viena no nedaudzām Latvijas kompānijām, kurai ir tiesības piedalīties dzīvnieki barības apritē, tajā skaitā pārkraut un uzglabāt to noliktavas teritorijā.